[HK1] [Tin 7] – Thực hành với các thiết bị vào – ra

[HK1] [Tin 7] – Thực hành với các thiết bị vào – ra – Tuần 3

1. Bài ghi học sinh

2. Phiếu học tập

 

Check Also

Tin học 7 – sách học sinh – Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Số người xem bài viết 16 Tin học 7 – sách học sinh – Bộ …