[HK1] [Tin 7] – Thực hành với các thiết bị vào – ra

[HK1] [Tin 7] – Thực hành với các thiết bị vào – ra – Tuần 3

1. Bài ghi học sinh

2. Phiếu học tập

 

Check Also

sach so tin 7

[HK2] [Tin7] – Chủ đề 9 – TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH

Số người xem bài viết 742 [HK2] [Tin7] – Chủ đề 9 – TRÌNH BÀY …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.