[HK1][Tin7] – Chủ đề E – TIN HỌC ỨNG DỤNG – BÀI 12. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU + Thực hành định dạng trang chiếu

[HK1][Tin7] – Chủ đề E – TIN HỌC ỨNG DỤNG 

BÀI 12. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU + Bài 13 Thực hành định dạng trang chiếu

BÀI 12. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU

Bài 13 Thực hành định dạng trang chiếu

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

[HK1][Tin7] Bài 14- Thêm hiệu ứng cho trang chiếu

Số người xem bài viết 564 [HK1][Tin7] Bài 14- Thêm hiệu ứng cho trang chiếu …