[HK2][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 4 Định dạng dữ liệu số

Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 4 Định dạng dữ liệu số

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 7 – Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số sách Cánh diều

 

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

[HK1][Tin7] Bài 14- Thêm hiệu ứng cho trang chiếu

Số người xem bài viết 564 [HK1][Tin7] Bài 14- Thêm hiệu ứng cho trang chiếu …