[HK1][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 1: Làm quen bảng tính điện tử

CHỦ ĐỀ E – ỨNG DỤNG TIN HỌC

BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU  CƠ BẢN

BÀI 1:  LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ

 

 

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Protected: Ôn tập Tin học 7 – HK2

There is no excerpt because this is a protected post.