[HK1][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 1: Làm quen bảng tính điện tử

CHỦ ĐỀ E – ỨNG DỤNG TIN HỌC

BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU  CƠ BẢN

BÀI 1:  LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ

 

 

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng

Số người xem bài viết 133 Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng …