[HK2] BÀI 3 – CHỦ ĐỀ D – ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

[HK2]  – CHỦ ĐỀ D – ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

BÀI 3: PHÒNG VỆ TRƯỚC ẢNH HƯỞNG XẤU TỪ INTERNET

Ở bài học này, chúng ta cùng học cách phòng ngừa được một số tác hại khi tham gia internet, bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân.

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 6 : SƠ ĐỒ TƯ DUY

Số người xem bài viết 1,050 [HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC …