[HK2] – Chủ đề D – BÀI 2. SỰ AN TOÀN VÀ HỢP PHÁP KHI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 Bài 2Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 6.

2.Văn bản sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

 

 

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 5 : BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN

Số người xem bài viết 247 Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – …