[HK2]- Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – BÀI 2 : TRÌNH BÀY TRANG ĐỊNH DẠNG VÀ IN

[HK2]- Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – BÀI 2: TRÌNH BÀY TRANG ĐỊNH DẠNG VÀ IN

Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 6

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 5 : BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN

Số người xem bài viết 248 Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – …