[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 6 : SƠ ĐỒ TƯ DUY

[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 6 : SƠ ĐỒ TƯ DUY

Phần mềm Sơ đồ tư duy không cài đặt : Download

Phần mềm Sơ đồ tư duy  cài đặt: Download

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

ÔN TẬP HK2 – TIN 6

Số người xem bài viết 1,321 ÔN TẬP HK2 – TIN 6 Hệ thống kiến …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.