[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 6 : SƠ ĐỒ TƯ DUY

Sơ đồ tư duy (mindmap) là phương pháp tổng hợp thông tin theo dạng phân nhánh, giúp phát huy sức sáng tạo và tăng khả năng logic, ghi nhớ của não bộ.

Phần mềm Sơ đồ tư duy không cài đặt : Download

Phần mềm Sơ đồ tư duy  cài đặt: Download

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 4: TRÌNH BÀY THÔNG TIN Ở DẠNG BẢNG

Số người xem bài viết 561 Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – …