[HK2] [Tin7] – Chủ đề 7 – Sắp xếp và Lọc dữ liệu

Sắp xếp và Lọc dữ liệu

sap xep du lieu

A – Z : Sắp xếp dữ liệu tăng dần

Z – A : Sắp xếp dữ liệu giảm dần

Các bước lọc dữ liệu

cac buoc loc du lieu

Check Also

SGK - Tin 7

Sách Tin học 7 – Cánh diều

Số người xem bài viết 569 Thông tin SGK Tin học lớp 7 bộ sách …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.