[HK2] [Tin7] – Chủ đề 7 – Sắp xếp và Lọc dữ liệu

Sắp xếp và Lọc dữ liệu

sap xep du lieu

A – Z : Sắp xếp dữ liệu tăng dần

Z – A : Sắp xếp dữ liệu giảm dần

Các bước lọc dữ liệu

cac buoc loc du lieu

Check Also

sach so tin 7

[HK2] [Tin7] – Chủ đề 6 – Định dạng trang tính

Số người xem bài viết 703