[HK2] [Tin7] – Chủ đề 7 – Sắp xếp và Lọc dữ liệu

Sắp xếp và Lọc dữ liệu

sap xep du lieu

A – Z : Sắp xếp dữ liệu tăng dần

Z – A : Sắp xếp dữ liệu giảm dần

Các bước lọc dữ liệu

cac buoc loc du lieu

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Protected: Ôn tập Tin học 7 – HK2

There is no excerpt because this is a protected post.