[HK2][HĐTN7] – Chủ đề 7 – Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

[HK2][HĐTN7] – Chủ đề 7 – Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

Lưu ý : Thầy tổng hợp link bài lý thuyết HĐTN  Chủ đề 6 + Chủ đề 7 , học sinh nào thiếu bài bổ sung

Link chủ đề 6 : https://thegioitinhoc24h.com/hk2hdtn7-chu-de-6-song-hoa-hop-trong-cong-dong.html

Check Also

hdtn7 ban 1

KIỂM TRA TX – Hoạt động trải nghiệm 7 – Sống hòa hợp trong cộng đồng

Số người xem bài viết 423 KIỂM TRA TX – Hoạt động trải nghiệm 7 …