[HK2][HĐTN7] – Chủ đề 8 – Tìm hiểu các nghề ở địa phương

[HK2][HĐTN7] – Chủ đề 8 – TÌM HIỂU CÁC NGHỀ Ở ĐỊA PHƯƠNG

 Điều này không chỉ giúp nâng cao hiểu biết về đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương từ cộng đồng đối với những nghề nghiệp truyền thống hoặc đang phát triển.

hdtn7 ban 1

Các bài viết chủ đề liên quan

Chủ đề 7 : Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

Chủ đề 6Sống hòa hợp trong cộng đồng sách Chân trời sáng tạo 

Check Also

hdtn7 ban 1

[HK2][HĐTN7] – Chủ đề 7 – Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

Số người xem bài viết 198 [HK2][HĐTN7] – Chủ đề 7 – Góp phần giảm …