[HK2][Tin7] Tạo bài trình chiếu PowerPoint

Kế hoạch bài giảng  PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Tạo bài trình chiếu

Sách Tin 7 - Cánh Diều

     

1.Tạo bài trình chiếu

      2.Thực  hành định dạng trang chiếu

       3.Thêm hiệu ứng cho trang chiếu

    4. File phân công nhóm thuyết trình

5.Nêu các bước tạo hiệu ứng văn bản

6.Link tải file bảng phân công và nêu các bước tạo hiệu ứng

Download

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Protected: Ôn tập Tin học 7 – HK2

There is no excerpt because this is a protected post.