Chủ đề 5 – Hệ điều hành windows

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 42 Chủ đề 5 – Hệ điều hành windows A.Khởi động Sgk/16 B.Kiến thức skg/16 1)Tìm hiểu Windows 2)Giới thiệu phiên làm việc -Hệ điều hành Windows cho đăng kí tài khoản riêng. -Tài khoản: Tên đăng nhập và mật khẩu

Đọc thêm

Chủ đề 4 – Phần mềm máy tính

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 33 Chủ đề 4 – Phần mềm máy tính A.Khởi động Sgk/14 B.Kiến thức skg/6 Phần mềm máy tính hay chương trình máy tính là tập hợp các lệnh do lập trình viên viết ra để điều khiển, phối hợp hoạt động giữa các thiết …

Đọc thêm

Chủ đề 3 – Cấu trúc của máy tính

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 36 CHỦ ĐỀ 3: CẤU TRÚC CỦA MÁY TÍNH A.Khởi động Sgk/10 B.Kiến thức skg/6 Hoạt động thông tin của máy tính: Nhận thông tin vào -> Xử lý và lưu trữ thông tin -> Xuất thông tin ra -Dựa vào cách hoạt động máy …

Đọc thêm

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 50 CHỦ ĐỀ 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 1.Hàm trong chương trình bảng tính *Hàm là công thức được định nghĩa từ trước và có sẵn trong Excel. Ví dụ 1: Tính tổng các số 7,10,100,91,55 =7+10+100+91+55->kết quả 263 Hoặc =sum(710,100,91,55) kết …

Đọc thêm

Chủ đề 2 – Xử lí dữ liệu trên trang tính

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 46 CHỦ ĐỀ 2: XỬ LÍ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH 1.Một số kiểu dữ liệu thường dùng – Theo mặc định dữ liệu kiểu số khi nhập vào ô tính căn lề phải; dữ liệu kiểu kí tự căn thẳng lề trái. -Chiều dài …

Đọc thêm

Chủ đề 8 – Một số ứng dụng của google

google tieng viet

Số người xem bài viết 35 Chủ đề 8 – Một số ứng dụng của Google A. Khởi động Em hãy thảo luận nhóm về nội dung sau : Theo các em, tại Việt Nam khi một người sử dụng máy vi tính để truy cập vào Internet thì họ …

Đọc thêm