Chủ đề 10 – Tạo tài khoản trên Google – Tin 6

giao dien gmail tao thanh cong 1

Số người xem bài viết 116 Tạo tài khoản trên Google Sử dụng trình duyệt : Sử dụng trình duyệt Chrome :  (1) gmail.com dùng tiếng anh.Nếu bạn muốn chọn tiếng anh để nguyên   Trường hợp các bạn muốn chuyển sang tiếng việt (1) click chuột  Chuyển qua tiếng …

Read More »
Call Now Button