Hướng dẫn sử dụng hàm RANK – hàm xếp hạng trong Excel

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 81 Nội dung : Hàm Rank là hàm trả về xếp hạng của một số trong danh sách các số. Nếu bạn cần sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần thì xếp hạng của số chính là vị trí của …

Read More »

Hướng dẫn đánh số thứ tự trong Excel 2007 – 2010 – 2013 qua 3 cách

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 69 Cách thứ nhất: Đánh số thứ tự bằng chuột đối với danh sách ngắn Bước 1: Tại Cột STT, bạn đánh số 1, sau đó nhấn giữ phím CTRL và rê trỏ chuột vào góc phía dưới bên phải của ô chứa số 1, …

Read More »

Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

Microsoft Excel 2003, 2007, 2010

Số người xem bài viết 67 The gioi tin hoc – tổng hợp các định dạng Excel 2010 Định dạng cho ô Ctrl + B : Định dạng in đậm cho chữ ở trong ô. Nhấn 1 lần để áp dụng. Nhấn lần nữa để tắt định dạng in đậm. Ctrl …

Read More »