Bài 1 – Thao tác căn bản trên Word 2010

Số người xem bài viết 27 1. Tạo mới văn bản -Tương tự như các phiên bản Word trước, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2010 là Ctrl+N. Cách khác nhấn chuột vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New, nhấn chuột vào mục Blank …

Read More »

Chủ đề 6 _ Định dạng trang tính _hk2

sach so tin 7

Số người xem bài viết 10 Sau khi nhập nội dung cũng như thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu, người dùng cần tiến hành các bước định dạng lại trang trước khi in nếu có nhu cầu. Việc định dạng lại trang in gồm những thao tác …

Read More »