Thiết lập tạo phòng học Zoom trên máy tính

Zoom-Meeting-Cloud

Số người xem bài viết 32 Zoom Meeting là một ứng dụng mạnh mẽ và cực kỳ nổi tiếng cho hội thảo, hội họp, đào tạo trực tuyến, học trực tuyến với đầu đủ các tính năng từ chia sẻ nội dung màn hình trên máy tính, Chat trực tuyến, …

Read More »

Hướng dẫn khắc phục fix lỗi sử dụng Zoom

Zoom-Meeting-Cloud

Số người xem bài viết 13 1. Lỗi Zoom không hiển thị video và âm thanh khi tạo phòng học Lỗi này xảy ra bởi 2 nguyên nhân: + Người dùng chưa bật chế độ video và âm thanh + Người dùng chưa cấp quyền cho ứng dụng truy cập …

Read More »

Hướng dẫn sử dụng GeoGebra cơ bản

GeoGebra-01

Số người xem bài viết 148 Hướng dẫn sử dụng GeoGebra cơ bản – GeoGebra tạo điều kiện cho sáng tạo ra các mô hình, hình học toán học cho học sinh. – GeoGebra cũng là một công cụ soạn bài cho giáo viên để tạo những bài tập, câu …

Read More »