Bài tập C++

baitap c++

Số người xem bài viết 188 Ngôn ngữ C++ đang rất phổ biến và trở nên quen thuộc với chúng ta. Nhiều bạn sinh viên hay nhiều người học khác trong những năm đầu khi tiếp xúc với C++ thường khá bỡ ngỡ với ngôn ngữ này. Bên cạnh loạt …

Read More »

Hướng dẫn tự học lập trình Python cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn tự học lập trình Python

Số người xem bài viết 534 Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch (interpreted), hướng đối tượng (object-oriented), và là một ngôn ngữ bậc cao (high-level)  ngữ nghĩa động (dynamic semantics). Python hỗ trợ các module và gói (packages), khuyến khích chương trình module hóa và tái sử dụng …

Read More »