Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 3

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Số người xem bài viết 493 1.Bài ghi vào tập 2. Làm Phiếu học tập nộp bài cho GV chấm điểm Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé) 3. Nộp bài qua Classroom :

Read More »

Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 2

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Số người xem bài viết 736 1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập 2. Làm Phiếu học tập nộp bài cho GV chấm điểm Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé) 3. Nộp bài qua …

Read More »

Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 2

Số người xem bài viết 443 Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 2 1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập : Trang 1,10,11,12,13 + Slide 3 và 6 coi hình để hiểu 2. Thực hành : GV gửi qua nhóm 8 câu hỏi .Nộp bài qua Upload qua …

Read More »

Quản lý lớp học máy tính bằng NetSupport School 14

NetSSchool v14

Số người xem bài viết 94 Netsupport school là một phần mềm tương tác đa phương tiện được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong việc giảng dạy và thi cử. Phần mềm này được Tiểu ban khoa giáo về sự nghiệp giáo dục của Hội Đồng Anh và …

Read More »

Hướng dẫn cách ẩn thanh Search Windows 10

Số người xem bài viết 68 Hướng dẫn cách ẩn thanh Search Windows 10 Bước 1: Trỏ chuột vào thanh Taskbar trên màn hình và click chuột phải và chọn Search. Bước 2: Click vào mục Hiden cho đến khi dấu tích bên trái hiện lên.

Read More »

Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 1

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Số người xem bài viết 1,393 Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 1 1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập 2. Làm Phiếu học tập nộp bài cho GV chấm điểm Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính …

Read More »