Home / Lập trình / scratch / 20 Bài tập Scratch cơ bản hướng dẫn chi tiết bạn không thể bỏ qua

20 Bài tập Scratch cơ bản hướng dẫn chi tiết bạn không thể bỏ qua

scratch 3.0

– Đây là cuốn sách bằng tiếng Việt, đầy đủ, đầu tiên ở Việt Nam về môi trường lập trình kéo thả Scratch. Scratch hiện là hiện tượng, môi trường lập trình cho trẻ đang phát triển rất nhanh trên thế giới.

– Do mình thấy có rất nhiều bạn quan tâm nên mình sẽ lần lượt hướng dẫn giải 20 bài tập Scratch của thầy Bùi Việt Hà để các bạn tham khảo, tuy nhiên mình nói trước là những bài giải của mình sẽ mang nặng tính thuật toán hơn vì mình nghĩ lập trình là phải như vậy vì thế có thể có một số bài giải của mình không phù hợp với các bạn tiểu học cho lắm, nhưng cũng đáng để các bạn tham khảo.

– Về kiến thức, sách đã thể hiện đầy đủ nhất tất cả mọi kiến thức, chủ đề lập trình của Scratch.
– Mục đích biên soạn cuốn sách của tác giả:
1. Thông qua việc tự mình tạo ra ứng dụng, các bạn học sinh sẽ hiểu ngôn ngữ lập trình là gì.
2. Ứng dụng lập trình vào quá trình tư duy giải quyết vấn đề trong cuộc sống cũng như học tập và nghiên cứu các môn học khác như: Vật lý, Toán học, Sinh học…

Hướng dẫn giải 20 bài tập Scratch của thầy Bùi Việt Hà để các bạn tham khảo, tuy nhiên mình nói trước là những bài giải của mình sẽ mang nặng tính thuật toán hơn vì mình nghĩ lập trình là phải như vậy vì thế có thể có một số bài giải của mình không phù hợp với các bạn tiểu học cho lắm, nhưng cũng đáng để các bạn tham khảo.

http://megaurl.in/A1Rkiyib

http://megaurl.in/tM4ug3

Bộ bài tập  Scratch :

http://megaurl.in/iZDCE

http://megaurl.in/8UNo6

http://megaurl.in/MFNHisd

Bộ bài tập cờ vua

http://megaurl.in/eLcAF

Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác