Home / ThanhTịnh

ThanhTịnh

Phần mềm chuyển đổi pdf sang Word chuẩn 2020

ABBYY-FineReader-15

– ABBYY FineReader 15 là một phần mềm OCR và PDF tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng tăng năng suất kinh doanh của bạn. Nó sẽ cung cấp một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị …

Read More »