Home / Tin học văn phòng / PowerPoint / Backstage View trong Powerpoint 2010 – Bài 3

Backstage View trong Powerpoint 2010 – Bài 3

Office 2010, Microsoft thay đổi menu truyền thống bằng một Backstage view mới

Truy cập vào Backstage

Đơn giản là bạn nhấn chuột vào File tab. Để trở về chế độ làm việc (thoát khỏi chế độ quan sát này), bạn nhấn vào File tab lần nữa hay nhấn nút Esc trên bàn phím.

backstage_view

Cách tổ chức của Backstage view

Gồm 3 phần hay là 3 ô nhỏ :

backstage_view2

    • Ô đầu tiên: Ở đây chứa các lệnh mà bạn có thể tìm thấy trong menu ở các phiên bản cũ. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Options để chỉnh sửa các tùy chọn theo ý mình.

Các lệnh trong ô đầu tiên được chúng tôi miêu tả ở bảng dưới:

Lệnh Miêu tả
Save Cho phép bạn lưu file mới hay file hiện hữu ở định dạng tiêu chuẩn. Nếu bạn đang làm việc với file đã được lưu trước đó, nó sẽ lưu các thay đổi ở cùng một định dạng. Nếu bạn làm việc với một file mới, thì tùy chọn này tương tự như Save As.
Save As Cho phép bạn đặt tên và định dạng file trước khi lưu.
Open Mở một file Powerpoint mới.
Close Đóng file hiện hữu.
Info Hiển thị thông tin về file hiện tại.
Recent Liệt kê danh sách các file được chỉnh sửa và sử dụng gần đây.
New Tạo ra file mới: Template trắng hay thiết kế sẵn.
Print Chọn máy và thiết lập bản in.
Save & Send Chia sẻ tài liệu cho người khác qua email, web, etc.
Help Truy cập vào Powerpoint Help.
Options Cho phép bạn thiết lập các tùy chọn liên quan tới chương trình Powerpoint.
Exit Đóng bài thuyết trình hiện tại và thoát ra khỏi ứng dụng.
  • Ô thứ 2: Đây là ô chứa các lệnh trong các tùy chọn ở ô thứ nhất. Nó liệt kê tất cả các lệnh có liên quan đến các tùy chọn khi bạn chọn trong ô đầu. Ví dụ, khi bạn chọn Print trong ô đầu tiên, bạn có thể chọn máy in và chỉnh sửa lại bản in trong ô thứ 2.
  • Ô thứ 3: Nó hiển thị thông tin trang hay Preview. Phụ thuộc vào lệnh mà bạn chọn ở menu lệnh phụ ở ô thứ hai, ô này sẽ hiển thị đặc tính của file hay hiển thị mà hình Preview.

 

Check Also

powerpoint-chuyen-nghiep-1

Nhập văn bản vào hộp trong Powerpoint 2010 – Bài 6

Số người xem bài viết 20 Powerpoint 2010, cho phép bạn nhập văn bản vào …