Home / WordPress / Hướng dẫn / Bài 14: Quản trị người dùng (users) trên WordPress

Bài 14: Quản trị người dùng (users) trên WordPress

 

 • Phần 1 : Cách tạo người dùng

  Để tạo người dùng bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Cài đặt với phiên bản tiếng Anh (hình 1): Bạn truy cập vào Dashboard –> Users –> Add New
  • Cài đặt với phiên bản tiếng Việt (hình 2): Bạn truy cập vào Bảng tin -> Thành viên -> Thêm mớinguoi-dung

   Hình 1: Trang tạo người dùng phiên bản tiếng Anh

   ∇ Giải thích:

   • Username: Tên đăng nhập của người dùng để đăng nhập vào website
   • E-mail: Email của người dùng cần tạo
   • First: Tên của người dùng
   • Last Name: Họ của người dùng
   • Website: Địa chỉ website của họ
   • Password: Thiết lập mật khẩu cho họ
   • Repear Password: Nhập lại mật khẩu
   • Send Password?: Gửi mật khẩu và username qua email của họ (tự động)
   • Role: Nhóm thành viên cần thiết lập cho người dùng này (xem kỹ hơn ở phần Tìm hiểu các nhóm thành viên)
    Nhập xong các thông tin người dùng, bạn ấn vào nút Add New User để bắt đầu tạo ra một người dùng mới.

   nguoi-dung-1

   Hình 2: Trang tạo người dùng phiên bản tiếng Việt

   Nhập xong các thông tin người dùng, bạn cũng ấn vào nút Thêm thành viên mới để bắt đầu tạo ra một người dùng mới.

 • Cách xem và sửa thông tin người dùng

  Sau khi tạo xong người dùng, bạn có thể xem danh sách các người dùng đang có trong website theo hướng dẫn sau:

  • Cài đặt với phiên bản tiếng Anh (hình 3): Bạn truy cập vào Dashboard –> Users –> All Users
  • Cài đặt với phiên bản tiếng Việt (hình 4): Bạn truy cập vào  Bảng tin -> Thành viên –> Tất cả người dùng
   nguoi-dung-4
   Hình 3: Trang danh sách người dùng phiên bản tiếng Anh 

   nguoi-dung-3

  Hình 4: Trang danh sách người dùng phiên bản tiếng Việt

 • Phần 2: Vai trò của mỗi nhóm người dùng
 • Để xem vai trò của mỗi nhóm người dùng bạn làm theo hướng dẫn sau:
  • Với phiên bản tiếng Anh (hình 1): Bạn truy cập vào Users -> Add New User -> Role
   vaitrorole
   Hình 1: Vai trò của các nhóm người dùng phiên bản tiếng Anh 
    Giải thích :

   • Editor – Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các post khác của những người dùng khác.
   • Subscriber – Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.
   • Contributor – Nhóm này sẽ có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý post của họ.
   • Author – Nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các post của họ.
  • Với phiên bản tiếng Việt (hình 2): Bạn truy cập vào Thành viên -> Thêm mới -> Vai tròvaitrorole2

   Hình 2: Vai trò của các nhóm người dùng phiên bản tiếng Việt
   ∇ Giải thích:

   • Biên tập viên – Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các post khác của những người dùng khác.
   • Tác giả – Nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các post của họ.
   • Cộng tác viên – Nhóm này sẽ có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý post của họ.
   • Thành viên đăng ký – Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.
   • Keymaster – Người dùng trong nhóm này đóng vai trò chủ chốt
   • Spectator – Người dùng trong nhóm này đóng vai trò là khán giả, người xem
   • Blocked – Người dùng trong nhóm này bị chăn
   • Moderator – Nghĩa là người trung gian đứng ra giàn xếp,điều tiết, hoà giải…
   • Participant – Người tham gia, tham dự.

 

Check Also

cai-dat-va-kich-hoat-plugin-really-simple-ssl

Thế giới tin học – cài SSL cho WordPress 2 s với plugin Really Simple SSL

Số người xem bài viết 109   Thế giới tin học – cài SSL cho …