Home / Hướng dẫn / Bài 6 : Hiển thị nội dung một Page ra trang chủ

Bài 6 : Hiển thị nội dung một Page ra trang chủ

Thiết lập Front Page

Thiết lập này là để đưa nội dung một Page ra trang chủ.

Bạn hãy làm theo các bước sau:

  • CMS tiếng Anh (hình 1): Vào  Settings -> Reading -> A static page -> Front page  bạn chọn Page mà bạn muốn đưa ra trang chủ.
  • CMS tiếng Việt (hình 2): Vào Cài đặt -> Đọc -> Một trang tĩnh -> Trang chính sau đó bạn chọn Page mà bạn muốn đưa ra trang chủ.

cach-dua-page-ra-trang-chu

Hình 1. Đưa nội dung 1 page ra Front Page

cach-dua-page-ra-trang-chu-vn

Hình 2. Đưa nội dung 1 page ra trang chủ

Save lại, lúc này bạn sẽ thấy nội dung Page của bạn đã được hiển thị trên trang chủ, thay vì danh sách các Post mới như hình 3 dưới đây:

cach-dua-page-ra-trang-chu-en

Hình 3. Demo một Page được đưa ra trang chủ

2. Thiết lập Post Page

Thiết lập này để hiển thị các bài viết trong một chuyên mục được chỉ định, trong hướng dẫn này mình tạo một chuyên mục có tên là Học WordPress

Để tạo chuyên mục bạn hãy vào Admin -> Posts (bài viết) -> Categories (chuyên mục) -> Add New Category  (Thêm chuyên mục)

Bạn hãy làm theo các bước sau:

  • CMS tiếng Anh (hình 1): Vào  Settings ->  Reading ->  A static page ->  Post page  bạn chọn Page học WordPress vừa tạo
  • CMS tiếng Việt (hình 2): Vào  Cài đặt ->  Đọc ->  Một trang tĩnh ->  Trang bài viết sau đó bạn chọn Page học WordPress vừa tạo

cach-dua-page-ra-trang-chu-2

Hình 4. Thiết lập Posts Page

cach-dua-page-ra-trang-chu-tieng-viet

Hình 5. Thiết lập trang bài viết

Check Also

amp

Hướng dẫn cài đặt Google AMP đúng cách trên trang

Số người xem bài viết 64 Thiết lập Google AMP trên trang WordPress của bạn không? Accelerated …