Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 1

Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 1

1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập

2. Làm Phiếu học tập nộp bài cho GV chấm điểm

Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé)

3. Nộp bài qua LINK

tenhocsinh_lop6x_tuan1 – Ví dụ : NguyenMinhAnh_lop69_tuan1

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Hướng dẫn nộp bài thực hành – Tin 6

Số người xem bài viết 1,261 Hướng dẫn nộp bài + Học sinh đăng nhập …