Home / Tin K7 / Bài thực hành Tin 7

Bài thực hành Tin 7

Hướng dẫn làm video :

Hướng dẫn cài Proshow Producer 9 full từ A đến Z

Luyện ngón : https://www.typingstudy.com/vi-vietnamese_telex-3

Style 20/11 : Download

Check Also

sach so tin 7

[Tin7] Chủ đề 6 – Định dạng trang tính

Số người xem bài viết 318  Chủ đề 6 – Định dạng trang tính

Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác