Home / Dành cho giáo viên - học sinh / Bộ SGK Cánh Diều lớp 6 – File PDF

Bộ SGK Cánh Diều lớp 6 – File PDF

Toan 6 - tap 1

Toan 6 - tap 2

Bộ SGK Cánh Diều Ngữ Văn lớp 6 – Tập 1

Bộ SGK Cánh Diều Tiếng Anh lớp 6

– Bộ SGK Cánh Diều môn Khoa học tự nhiên lớp 6

https://drive.google.com/drive/folders/1Vf-7aVi3TtqWv2YznWUFaqMBvf5Qc2q9

– Bộ SGK Cánh Diều môn Giáo dục công dân lớp 6

https://drive.google.com/drive/folders/1eozPmQ_6E2N-go9s9Nxr1sjJHfD2StVL

– Bộ SGK Cánh Diều môn Hoạt động trải nghiệm lớp 6

https://drive.google.com/drive/folders/1zvn_c5UXKUSkn26NOQjPiShCKCVbSByB

– Bộ SGK Cánh Diều môn Giáo dục thể chất lớp 6

https://drive.google.com/drive/folders/1l1LCsFzJLiMFpGsSmZM0FzP65pabk4mt

– Bộ SGK Cánh Diều môn Lịch sử và Địa lí lớp 6

https://drive.google.com/drive/folders/1b9Vg8EsbtdFYa5zIEgem_oXO-cnmB9Bt

– Bộ SGK Cánh Diều môn Tin học lớp 6

https://drive.google.com/drive/folders/184B0XFMZwX8zHzxOyn0ZwFRDcl-3E2qf

– Bộ SGK Cánh Diều môn Công nghệ lớp 6

https://drive.google.com/drive/folders/1DMzPysv-fkwDhRALi0bfpDa7M1CE3VgI

– Bộ SGK Cánh Diều môn Âm nhạc lớp 6

https://drive.google.com/drive/folders/11CCuF2culrbk0ILXve5vvQoGRQNhH7By

– Bộ SGK Cánh Diều môn Mĩ thuật 6

https://drive.google.com/drive/folders/1tOm53EF6LbodOxz-K5sevz-nlF-DF9kt

 

Check Also

Bộ sách giáo khoa GDPT 2018 các môn ( Ngữ Văn , Toán , Lý , Hóa, Sinh , Lịch sử , Địa , GDCD, Tin học)

Số người xem bài viết 441 Bộ sách giáo khoa GDPT 2018 các môn ( …