Home / Tin học văn phòng / PowerPoint / Cách thêm/chèn slide trong powerpoint 2010 – 2007 – 2013 – Bài 5

Cách thêm/chèn slide trong powerpoint 2010 – 2007 – 2013 – Bài 5

Bước 1: Nhấn chuột phải vào Navigation Pane ở bên dưới bất kỳ slide đang tồn tại nào và chọn tùy chọn New Slide.

add_new_slide

Bước 2: Một slide mới sẽ được chèn thêm vào. Bạn có thể thay đổi cách bố trí của slide này cho phù hợp với yêu cầu thiết kế

new_slide_inserted

Bước 3: Để thay đổi cách bố trí, bạn nhấn chuột phải vào slide này và chọn tùy chọn Layout, từ đó bạn có thể chọn từ các cách sắp đặt có trong đó.

slide_layout_styles

Các bước trên để chèn một slide mới vào giữa 2 slide hiện tại hoặc tại vị trí cuối của danh sách slide.

Thông thường nếu bạn chèn một slide vào, nó sẽ hiển thị cách bố trí của slide trước đó. Nếu bạn muốn chèn slide vào vị trí đầu tiên trong danh sách slide (thành slide tiêu đề-Title slide), thì slide này sẽ có cách bố trí là Title and Content.

Bạn cũng cần lưu ý rằng khi bạn nhấn chuột phải trong bước 1 mà không chọn bất kỳ slide nào, thì menu tùy chọn bạn thấy là khác mặc dù bạn cũng có thể chèn slide mới từ menu này.

Check Also

powerpoint-chuyen-nghiep-1

Nhập văn bản vào hộp trong Powerpoint 2010 – Bài 6

Số người xem bài viết 20 Powerpoint 2010, cho phép bạn nhập văn bản vào …