Home / Tin K7 / Chủ đề 1 – Chương trình bảng tính

Chủ đề 1 – Chương trình bảng tính

CHỦ ĐỀ 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH

Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông … Màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel

 

Check Also

sach so tin 7

[Tin7] Các hàm Excel cơ bản – Tổng hợp phím tắt Excel 2007 , 2010, 2013

Số người xem bài viết 209 1.Các hàm Excel cơ bản 2.Tổng hợp phím tắt …