Home / Tin K7 / Chủ đề 1 – Chương trình bảng tính

Chủ đề 1 – Chương trình bảng tính

CHỦ ĐỀ 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH

Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông … Màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel

 

Check Also

sach so tin 7

[Tin7] Chủ đề 6 – Định dạng trang tính

Số người xem bài viết 314  Chủ đề 6 – Định dạng trang tính

Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác