Home / Tin K7 / Chủ đề 1 – Tin 7 – Chương trình bảng tính

Chủ đề 1 – Tin 7 – Chương trình bảng tính

Chủ đề 1 – Tin 7 – Chương trình bảng tính

Một số thao tác cơ bản Excel 2010

Dặn dò : Về nhà học bài

 

Check Also

sach so tin 7

[Tin 7] – Chủ đề 7 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Số người xem bài viết 101 [Tin 7] – Chủ đề 7 – Sắp xếp …

Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác