Home / Tin THCS / Tin 6 / Chủ đề 11 – Sử dụng hộp thư điện tử của Google – Tin 6

Chủ đề 11 – Sử dụng hộp thư điện tử của Google – Tin 6

giao dien gmail tao thanh cong 1

Tiếp theo chủ đề 10, sau khi tạo gmail xong sử dụng email để gửi thư như thế nào .Chúng ta qua chủ đề 11  – Sử dụng hộp thư điện tử của Google

Soan thu 1

Bước 1 : Trước khi soạn thư , chúng ta nhấn vào nút soạn thư như hình vẽ

Quan sát hình vẽ  :

+ Đến : Nhập địa chỉ email của người nhận

+ Chủ đề  : Nhập địa chỉ nội dung thư

+ Soạn thảo vào khung

+ Nếu đính kèm tập tin (xem hình vẽ)

+ Nhấn nút Gửi

Bước 2 : Hộp thư đến : Nhấn nút  hộp thư đến để xem thư

 

 

Check Also

giao dien tieng viet Office

Hướng dẫn cài đặt giao diện tiếng Việt Microsoft Office 2010

Số người xem bài viết 23 Microsoft Office đều có giao diện dưới dạng tiếng …