Home / Tin THCS / Tin 6 / Chủ đề 11 – Sử dụng hộp thư điện tử của Google – Tin 6

Chủ đề 11 – Sử dụng hộp thư điện tử của Google – Tin 6

giao dien gmail tao thanh cong 1

Tiếp theo chủ đề 10, sau khi tạo gmail xong sử dụng email để gửi thư như thế nào .Chúng ta qua chủ đề 11  – Sử dụng hộp thư điện tử của Google

Soan thu 1

Bước 1 : Trước khi soạn thư , chúng ta nhấn vào nút soạn thư như hình vẽ

Quan sát hình vẽ  :

+ Đến : Nhập địa chỉ email của người nhận

+ Chủ đề  : Nhập địa chỉ nội dung thư

+ Soạn thảo vào khung

+ Nếu đính kèm tập tin (xem hình vẽ)

+ Nhấn nút Gửi

Bước 2 : Hộp thư đến : Nhấn nút  hộp thư đến để xem thư

 

 

Check Also

sach so tin 6

[Tin 6] – Chủ đề 15 – Định dạng kí tự văn bản

Số người xem bài viết 142 [Tin 6] – Chủ đề 15 – Định dạng …

Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác