Home / Tin K6 / Chủ đề 12 – Làm quen với soạn thảo văn bản

Chủ đề 12 – Làm quen với soạn thảo văn bản

[HK2] CHƯƠNG 3: SOẠN THẢO VĂN BẢN

tailieutinhoc6

1.Giới thiệu phần mềm

– Microsoft Word 2010 là phần mềm soạn thảo văn bản do hãng Microsoft sản xuất

– Khởi động phần mềm: Nháy đôi chuột vào biểu tượng của phần mềm trên màn hình nền

2.Các thành phần chính trên màn hình soạn thảo

– Thanh bảng chọn

– Bảng chọn

– Con trỏ soạn thảo

  1. Tạo văn bản mới

– C1: Vào File→New

– C2: Nháy biểu tượng  New trên khu vực nút điều khiển nhanh (nếu có)

– C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N

  1. Lưu văn bản

– C1: Vào File→Save

– C2: Nháy biểu tượng  Save trên khu vực nút điều khiển nhanh (nếu có)

– C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

* Để lưu văn bản với một tên khác:

+ Vào File →Save as

+ Nháy biểu tượng  Save as trên khu vực nút điều khiển nhanh (nếu có)

+ Nhấn phím F12 trên bàn phím

Sau đó thực hiện các thao tác

tương tự như khi lưu văn bản mới

* Các tập tin văn bản đều có phần đuôi (phần mở rộng) là .docx (hoặc là .doc nếu tạo bởi các phiên bản cũ hơn)

  1. Mở văn bản

– C1: Vào File→Open

– C2: Nháy biểu tượng  Open trên khu vực nút điều khiển nhanh (nếu có)

– C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O

  1. Kết thúc

– Đóng văn bản đang mở: Vào File → Close

– Đóng phần mềm: Vào File → Exit

Check Also

tailieutinhoc6

Chủ đề 14 – Chỉnh sửa văn bản

Số người xem bài viết 9 Xóa văn bản – Để xóa 1 vài kí …