Home / Tin K6 / [Tin 6]- HK2- Chủ đề 13 – Soạn thảo văn bản tiếng việt

[Tin 6]- HK2- Chủ đề 13 – Soạn thảo văn bản tiếng việt

 

Quy rắc đặt ra khi gõ tiếng Việt như sau :

Để gõ tiếng Việt có dấu chúng ta có 2 kiểu gõ là kiểu gõ Telex và kiểu gõ VNI

Dấu câu Kiểu gõ Telex Kiểu gõ VNI
Sắc s 1
Huyền f 2
Hỏi r 3
Ngã x 4
Nặng j 5
Mũ â, ê, ô a, e, o 6
Móc ă, ơ, ư w 7,8
đ d 9
Xóa dấu z 0
Tắt dấu Gõ lặp, F12 Gõ lặp, F12

Ví dụ cách gõ trong kiểu gõ Telex:

Gõ tiếng Việt có dấu câu: “Tìm hiểu thủ thuật với Blog cộng đồng” = “Timf hieeur thur thuaajt voiws Blog coongj ddoongf”

Ví dụ với kiểu gõ VNI:

Gõ tiếng Việt có dấu câu: “Tìm hiểu thủ thuật với Blog cộng đồng” = ” Tim2 hieu63 thu3 thuat65 voi71 Blog cong65 dong692″

Check Also

tailieutinhoc6

[Tin 6] – HK2- Chủ đề 17 – Chèn các đối tượng vào văn bản

Số người xem bài viết 544