Home / Tin K6 / Chủ đề 13 – Soạn thảo văn bản tiếng việt

Chủ đề 13 – Soạn thảo văn bản tiếng việt

  1. Kiến thức

Hiện nay có 2 bộ gõ thông dụng là Unikey và Vietkey, trong đó có 2 lựa chọn là bảng mã và kiểu gõ

  • Bảng mã: Em nên chọn bảng mã quốc tế là Unicode (bảng mã này tương ứng với các phông chữ là Arial, Times new roman, Cambria, Calibri,..)
  • Kiểu gõ: Em có thể chọn 1 trong 2 kiểu là Telex và Vni

tailieutinhoc6

  • Quy rắc đặt ra khi gõ tiếng Việt như sau:

+ Các dấu ngắt câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phấy, dấu hai chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi) phải đặt sát vào từ đúng trước nó, tiếp theo là 1 dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung.

+ Các dấu mở ngoặc và dấu mở nháy thì đặt sát vào từ bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc, đống nháy tương ứng phải đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ phía trước nó.

+ Giữa các từ chỉ có 1 dấu cách để phân cách. Nhấn Enter để kết thúc đoạn chuyển sang đoạn khác

+ Khi gõ văn bản thì con trỏ sẽ tự động di chuyển từ trái qua phải và xuống dòng mới khi đến vị trí cuối dòng

+ Để viết chữ in hoa em bật phím Caplocks hoặc nhấn giữ phím Shift

2.Quy rắc đặt ra khi gõ tiếng Việt như sau :

Để gõ tiếng Việt có dấu chúng ta có 2 kiểu gõ là kiểu gõ Telex và kiểu gõ VNI

Dấu câu Kiểu gõ Telex Kiểu gõ VNI
Sắc s 1
Huyền f 2
Hỏi r 3
Ngã x 4
Nặng j 5
Mũ â, ê, ô a, e, o 6
Móc ă, ơ, ư w 7,8
đ d 9
Xóa dấu z 0
Tắt dấu Gõ lặp, F12 Gõ lặp, F12

Ví dụ cách gõ trong kiểu gõ Telex:

Gõ tiếng Việt có dấu câu: “Tìm hiểu thủ thuật với Blog cộng đồng” = “Timf hieeur thur thuaajt voiws Blog coongj ddoongf”

Ví dụ với kiểu gõ VNI:

Gõ tiếng Việt có dấu câu: “Tìm hiểu thủ thuật với Blog cộng đồng” = ” Tim2 hieu63 thu3 thuat65 voi71 Blog cong65 dong692″

Check Also

tailieutinhoc6

Chủ đề 14 – Chỉnh sửa văn bản

Số người xem bài viết 9 Xóa văn bản – Để xóa 1 vài kí …