Home / Tin K6 / Chủ đề 15 – Định dạng kí tự trong văn bản

Chủ đề 15 – Định dạng kí tự trong văn bản

 1.Định dạng phông chữ (Font)

– Chọn phần văn bản cần định dạng

– Nháy nút bên phải hộp Font  (phông chữ)

tailieutinhoc6

– Chọn phông chữ thích hợp

  1. Định dạng cỡ chữ (font size)

– Chọn phần văn bản cần định dạng

– Nháy nút bên phải hộp Font size  (cỡ chữ)

– Chọn cỡ chữ thích hợp

  1. Định dạng kiểu chữ (font style)

– Chọn phần văn bản cần định dạng

– Nháy nút:

+  Bold (Chữ đậm Ctrl + B)

+  Italic (Chữ nghiêng Ctrl + I)

+ Underline (Chữ gạch chân – Ctrl + U)

  1. Định dạng màu chữ (font color)

– Chọn phần văn bản cần định dạng

– Nháy nút  bên phải hộp Font color  (màu chữ)

– Chọn màu chữ thích hợp

Check Also

tailieutinhoc6

Chủ đề 13 – Soạn thảo văn bản tiếng việt

Số người xem bài viết 8 Kiến thức Hiện nay có 2 bộ gõ thông …