Home / Tin K6 / Chủ đề 17 – Chèn các đối tượng vào văn bản

Chủ đề 17 – Chèn các đối tượng vào văn bản

  1. Chèn hình ảnh vào văn bản

* Chèn hình ảnh được lưu trong máy tính

tailieutinhoc6

* Chèn hình ảnh có sẵn trong phần mềm

  1. Thay đổi cách bố trí hình ảnh trong văn bản
  2. Tạo chữ nghệ thuật trong văn bản

– Nháy chuột chọn biểu tượng WordArt trong nhóm Text của bảng chọn Insert

– Lựa chọn mẫu nghệ thuật

– Gõ nội dung cần tạo WordArt

– Định dạng WordArt

Check Also

tailieutinhoc6

Chủ đề 13 – Soạn thảo văn bản tiếng việt

Số người xem bài viết 8 Kiến thức Hiện nay có 2 bộ gõ thông …