Home / Tin K7 / Chủ đề 6 _ Định dạng trang tính _hk2

Chủ đề 6 _ Định dạng trang tính _hk2

Sau khi nhập nội dung cũng như thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu, người dùng cần tiến hành các bước định dạng lại trang trước khi in nếu có nhu cầu. Việc định dạng lại trang in gồm những thao tác chỉnh lại hướng của trang tính, thiết lập lề trang in, kích thước của lề

dinh-dang-trang-tinh

Check Also

sach so tin 7

[Tin 7] – Chủ đề 7 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Số người xem bài viết 224 [Tin 7] – Chủ đề 7 – Sắp xếp …