Home / Tin K6 / Chủ đề 6 – Lưu trữ và quản lí thông tin trong máy tính

Chủ đề 6 – Lưu trữ và quản lí thông tin trong máy tính

Chủ đề 6 – Lưu trữ và quản lí thông tin trong máy tính

Chủ đề 6 - Lưu trữ và quản lí thông tin trong máy tính

A.Khởi động Sgk/20

B.Kiến thức skg/16

1)Tập tin

-Thông tin được lưu trữ trong máy tính dưới dạng tập tin.

-Mỗi tập tin được đặt tên riêng để phân biệt với nhau.

-Tên tập tin gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng; Giữa phần tên và phần mở rộng ngăn cách nhau bởi dấu chấm.

-Phần tên được đặt không chứa kí hiệu: /, \, :, *, ?, “, <, >, |

-Phần mở rộng (Phần đuôi): cho biết tập tin thuộc loại nào

-tập tin chia thành 4 loại: tập tin hình ảnh, tập tin văn bản, tập tin âm thanh, tập tin phim, tập tin chương trình.

 2) Thư mục (Folder)

-Mỗi thư mục được đặt tên riêng để phân biệt. Các thư mục cùng cấp thì tên phải khác nhau.

-Hiện nay thông tin trong máy tính lưu trữ theo dạng hình cây

3)Đường dẫn

-Là dãy bắt đầu bằng ổ đĩa, kế tiếp là tên các thư mục lồng nhau và kết thúc là tên thư mục hay tập tin cần tìm.

-Recycle Bin: Chứa các tập tin bị xóa.

-My Computer: Thông tin ổ đĩa thư mục

-Control Panel: quản lí hệ thống máy tính.

-Các biểu tượng chương trình khác do người dùng cài đặt

-Khởi động phần mềm, nhấp đôi vào biểu tượng tương ứng

-Alt + Tab: chuyển đổi qua lại giữa các phần mềm đang chuyển động

Thanh Taskbar chứa các biểu tượng phần mềm đang hoạt động, nút Start, ghim các phần mềm thường xuyên sử dụng.

 

Check Also

Tuyển tập phím tắt trong Word 2010 (Phần 1)

Tuyển tập phím tắt trong Word 2010 (Phần 1)

Số người xem bài viết 906 MS Word là công cụ không thể thiếu trong …