Home / Tin K6 / Chủ đề 7 – Thao tác với tập tin và thư mục

Chủ đề 7 – Thao tác với tập tin và thư mục

A.Khởi động Sgk/24

B.Kiến thức skg/16

1)File Explorer

Chủ đề 7 - Thao tác với tập tin và thư mục

-Mở File Explorer có các cách sau:

+C1: Start -> File Explorer

+C2: Nhấn tổ hợp phím Windows và E

+C3: Nhấp vào biểu tượng This PC trên màn hình

Desktop

2) Tạo thư mục mới :

*C1:

+B1: Mở ổ đĩa hoặc thư mục sẽ chứa thư mục mới tạo

+B2: Home -> New Folder

*C2: Nhấp chuột phải vào tên ổ đĩa/thư mục chứa thư mục mới ở ngăn bên trái hoặc nhấp chuột phải vào vùng trống của ổ đĩa/thư mục chứa thư mục mới ở ngăn bên phải chọn New, chọn Folder.

*C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N

+B3: Đặt tên cho thư mục mới tạo, nhấn Enter.

3)Đổi tên.

-B1: Tìm và di chuyển đến tập tin hay thư mục cần đổi tên.

-B2: Chọn 1 trong các cách sau:

+C1: Nhấp chuột phải vào tên của tập tin hay thư mục trong ngăn trái hay phải của File Exploorer chọn Rename

+C2: Nhấp chuột chọn tập tin hay thư mục nhấn phím F2

+C3: nhấp chuột 2 lần với tốc độ chậm lên tập tin hay thư mục cần đổi tên.

-B3: Gõ lại tên mới -> nhấn Enter

  1. Xóa

-C1: Nhấp chuột phải vào thư mục (tập tin) chọn delete

-C2: Chọn thư mục (tập tin) nhấn Ctrl + D hoặc nhấn phím Delete

-C2: Chọn thư mục (tập tin) -> chọn Organize -> delete

Lưu ý: Khi sử dụng 3 cách trên để xóa thì thư mục (tập tin) bị xóa nằm trong thùng rác, em có thể vào thùng rác

khôi phục lại. Muốn xóa vĩnh viễn nhấn cặp phím Shift + delete

  1. Di chuyển

– Bước 1: Chọn tập tin hay thư mục

-Bước 2: Chọn 1 trong các cách sau:

*nhấp chuột phải vào tập tin hay thư mục chọn Cut

*Vào bảng chọn Home chọn Cut

*Nhấn tổ hợp phím ctrl + X

-Bước 3: Chọn và mở ổ đĩa hay thư mục cần di chuyển đến

-Bước 4: Chọn 1 trong các cách sau:

*Nhấp chuột phải vào ngăn bên phải hoặc ngăn bên trái chọn paste

*Nhấp bảng chọn Home chọn paste

*Nhấn tổ hợp phím ctrl + V

  1. Sao chép

– Bước 1: Chọn tập tin hay thư mục

-Bước 2: Chọn 1 trong các cách sau:

*nhấp chuột phải vào tập tin hay thư mục chọn Copy

*Vào bảng chọn Home chọn Copy

*Nhấn tổ hợp phím ctrl + C

-Bước 3: Chọn và mở ổ đĩa hay thư mục cần di chuyển đến

-Bước 4: Chọn 1 trong các cách sau:

*Nhấp chuột phải vào ngăn bên phải hoặc ngăn bên trái chọn paste

*Nhấp bảng chọn Home chọn paste

*Nhấn tổ hợp phím ctrl + V

Lưu ý:  Trong hệ điều hành Windows 10 hỗ trợ cách sao

chép và di chuyển nhanh hơn

-b1: Chọn tập tin hay thư mục

-b2: Organize -> Move to (di chuyển, hoặc nút copy to (sao chép)

-b3: Chọn Choose location chọn nơi chứa mới của tập tin hay thư mục.

 

Check Also

Tuyển tập phím tắt trong Word 2010 (Phần 1)

Tuyển tập phím tắt trong Word 2010 (Phần 1)

Số người xem bài viết 906 MS Word là công cụ không thể thiếu trong …