Home / Tài liệu - GATHCS / [Chủ đề B] Giải tin học 6 Bài 4: Thực hành về mạng máy tính

[Chủ đề B] Giải tin học 6 Bài 4: Thực hành về mạng máy tính

Hướng dẫn giải bài 4: Thực hành về mạng máy tính trang 30 sgk tin học 6.

1. Tìm hiểu về thiết bị mạng

2. Chia sẻ tài nguyên qua mạng

Check Also

[Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán

Số người xem bài viết 169 Hướng dẫn giải bài 1: Khái niệm thuật toán …