Home / Tài liệu - GATHCS / [Chủ đề C] Giải tin học 6 Bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

[Chủ đề C] Giải tin học 6 Bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Hướng dẫn giải bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet trang 41 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục

1. Tìm thông tin hỗ trợ học tập

2. Tìm thông tin hỗ trợ giải trí

Check Also

[Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán

Số người xem bài viết 169 Hướng dẫn giải bài 1: Khái niệm thuật toán …