Home / Tài liệu - GATHCS / [Chủ đề C] Giải tin học 6 Bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử

[Chủ đề C] Giải tin học 6 Bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử

Hướng dẫn giải bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử trang 47 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

1. Tạo tài khoản thư điện tử

2. Đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử

3. Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử

4. Đăng xuất hộp thư

Check Also

[Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán

Số người xem bài viết 169 Hướng dẫn giải bài 1: Khái niệm thuật toán …