Home / Tài liệu - GATHCS / [Chủ đề D] Giải tin học 6 Bài 3: Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

[Chủ đề D] Giải tin học 6 Bài 3: Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

Hướng dẫn giải bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet trang 55 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

1. Phòng ngừa một số tác hại khi tham gia Internet

2. Sử dụng phần mềm diệt Virus

3. Tạo mật khẩu mạnh

 

Check Also

[Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán

Số người xem bài viết 169 Hướng dẫn giải bài 1: Khái niệm thuật toán …