Home / Tài liệu - GATHCS / [Chủ đề E ] Giải tin học 6 Bài 7: Khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

[Chủ đề E ] Giải tin học 6 Bài 7: Khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

Hướng dẫn giải bài 7: Khám phá phần mềm sơ đồ tư duy trang 75 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

1. Chuẩn bị tự khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

2. Khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

3. Nhận biết lợi ích của phần mềm sơ đồ tư duy

Check Also

[Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán

Số người xem bài viết 116 Hướng dẫn giải bài 1: Khái niệm thuật toán …