Home / Tài liệu - GATHCS / [Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 2: Mô tả thuật toán, cấu trúc tuần tự trong thuật toán

[Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 2: Mô tả thuật toán, cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Hướng dẫn giải bài 2: Mô tả thuật toán, cấu trúc tuần tự trong thuật toán trang 83 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

1. Thuật toán và chương trình máy tính

Có một chương trình được tạo ra trong môi trường Scratch (Hình 1) điều khiển chú mèo làm một số việc. Em hãy viết mô tả thuật toán mà chương trình này thể hiện

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 1: Khái niệm thuật toán [nid:73425]

Trả lời :

Bước 1: Khi lá cờ màu xanh xuất hiện, click chuột

Bước 2:  Di chuyển 20 bước

Bước 3: Nói xin chào trong 2 giây

Bước 4: Di chuyển thêm 10 bước nữa

Bước 5: Bật âm thanh meow

2.Mô tả thuật toán

Bạn Khánh Nam cho rẳng: ” Các bước rửa tay” ở trang 80 dài quá, khó thức hiện và đề xuất mô tả quy trình rửa tay như sau:

– Dùng nước làm ướt và xoa xà phòng hai lòng bàn tay

– Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh

– Chà các ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại

– Rửa sạch tay dưới vòi nước

1) Theo em, nếu làm theo đề xuất của bạn Khánh Nam thì có luôn chắc chắn thực hiện được quy định của Bộ Y tế không? Vì sao?

2) Nếu hướng dẫn cho em mình rửa tay đảm bảo vệ sinh thì em chọn quy trình của Bộ Y tế (như ở trang 80) hay chọn quy trình bạn Khánh Nam đề xuất? Em hãy giải thích lý do chọn

Trả lời :

1) Theo em, nếu làm theo đề xuất của bạn Khánh Nam thì không chắc chắn thực hiện được quy định của Bộ Y tế . Vì các bước của bạn Nam nói ra đang còn thiếu và chi tiết chưa được chính xác, ngoài ra bạn chỉ liệt kê ra, khiến ng nghe không  nhớ có những bước nào

2) Em chọn quy trình của Bộ y tế vì  đầy đủ các bước và mỗi bước được miêu tả rõ ràng và chi tiết, dễ hiểu.

3. Cấu trúc tuần tự

Luyện tập

Bài 1:  Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Vì sao?

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm

2. Chương trình máy tính là một bản môt tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán

 Bài 2: Em hãy mô tả thuật toán tính diện tích hình tròn khi biết chu vi của nó

Trả lời

Bài 1:

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm

=> Sai, chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình

2. Chương trình máy tính là một bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình

=> Đúng

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào

=> Đúng

4. Thuật toáncó cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán

=> Đúng

Bài 2: Thuật toán tính diện tích hình tròn:

Bước 1: gọi C là chu vi, r là bán kính hình tròn

Bước 2: Tìm bán kính hình tròn  r = C : 2 : π ( dựa theo công thức C = r * 2π)

Bước 3: Tính diện tích hình tròn, gọi A là diện tích hình tròn, ta có A = π .r2

Vận dụng

Hãy viết quy trình từng bước thực hiện một thí nghiệm nào đó mà em rất thích và đã làm ở lớp

Trả lời:

Học sinh ôn lại kiến thức và tự thực hành trên lớp

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Chương trình máy tính là các công thức tính toán mà máy tính có thể làm

2. Một chương trình máy tính là bản mô tả một thuật toán viết bằng tiếng Anh

3. Một chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính hiểu và làmđược

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự nếu khi mô tả ta đánh số mỗi dòng

Trả lời

Câu đúng là:

3. Một chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính hiểu và làmđược

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự nếu khi mô tả ta đánh số mỗi dòng

 

Check Also

[Chủ đề E ] Giải tin học 6 Bài 8 : Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

Số người xem bài viết 136 Hướng dẫn giải bài 8: Dự án nhỏ: Lợi …