Home / Tin K6 / Chủ đề 16 – Định dạng đoạn văn bản

Chủ đề 16 – Định dạng đoạn văn bản

  1. Định dạng đoạn văn bản

– Định dạng đoạn văn bản là đặt khoảng cách giữa các dòng, các đoạn đồng thời điều chỉnh căn lề cho đoạn văn bản

– Định dạng đoạn văn bản sẽ làm cho văn bản dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ và thu hút người xem

tailieutinhoc6

  1. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn bản

– Đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản cần định dạng

– Lựa chọn và nháy nút lệnh cần định dạng trong nhóm lệnh Paragraph của bảng chọn Home

  1. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph

– Đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản cần định dạng

– Nháy mũi tên  ở góc nhóm lệnh Paragraph

– Lựa chọn lề và đặt khoảng cách giữa các dòng, các đoạn

– Nháy nút OK

Check Also

tailieutinhoc6

Chủ đề 13 – Soạn thảo văn bản tiếng việt

Số người xem bài viết 7 Kiến thức Hiện nay có 2 bộ gõ thông …