Công cụ hỗ trợ học tập mùa dịch Covid 2021

Công cụ hỗ trợ học tập mùa dịch Covid 2021

the gioi tin hoc , tổng hợp các tài liệu phục vụ giảng dạy online mùa dịch

1.Sử dụng Google meet : hướng dẫn

Xem video hướng dẫn  :

2.Hướng dẫn tạo gmail 2021 (Tạo gmail – Soạn thư và gửi email)

3.Hướng dẫn sử dụng TeamViewer – UltraViewer

4.File sách Tin 6 : Download

5.Phiếu học tập : Download

6.Tổng hợp link học tập : Download

 

 

 

 

Check Also

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giáo dục theo công văn

Kế hoạch dạy học 2021 – 2022 – Công văn 5512/BGDĐT 2020

Số người xem bài viết 380 Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện …