Home / Tin 6 - Cánh Diều / Công cụ hỗ trợ học tập mùa dịch Covid 2021

Công cụ hỗ trợ học tập mùa dịch Covid 2021

Công cụ hỗ trợ học tập mùa dịch Covid 2021

the gioi tin hoc , tổng hợp các tài liệu phục vụ giảng dạy online mùa dịch

1.Sử dụng Google meet : hướng dẫn

Xem video hướng dẫn  :

2.Hướng dẫn tạo gmail 2021 (Tạo gmail – Soạn thư và gửi email)

3.Hướng dẫn sử dụng TeamViewer – UltraViewer

4.File sách Tin 6 : Download

5.Phiếu học tập : Download

6.Tổng hợp link học tập : Download