Home / Tin học văn phòng / PowerPoint / Cửa sổ của Powerpoint 2010 – Bài 2

Cửa sổ của Powerpoint 2010 – Bài 2

Microsoft Powerpoint 2010. Học tập cách sử dụng và làm quen với các tính năng và vị trí của các biểu tượng này là rất quan trọng để dễ dàng hơn trong việc học và sử dụng Microsoft Powerpoint 2010.

File Tab trong Powerpoint 2010

Tab này chứa Backstage view giúp cho bạn trong việc quản lý tệp và thiết lập các chức năng trong Microsoft Powerpoint 2010. Bạn có thể lưu bài thuyết trình, mở hoặc đóng và tạo ra bài thuyết trình mới dựa vào các Templates trống hay các Templates đã được thiết kế sẵn.

  • Tabs: Nó xuất hiện dọc phía trên của Ribbon và chứa các nhóm lệnh có liên quan. Ví dụ như Home, Insert, Page Layout,…
  • Groups: Nó tổ chức các lệnh có liên quan thành một nhóm. Mỗi tên nhóm xuất hiện ở bên dưới nhóm trên Ribbon. Ví dụ là các nhóm lệnh có liên quan về phông chữ (font), về sự căn chỉnh…
  • Commands: Các lệnh xuất hiện trong mỗi nhóm ở trên.

Title Bar trong Powerpoint 2010

Nó nằm ở khu vực trên cùng của cửa sổ Microsoft Powerpoint 2010. Nó hiển thị tên của bài thuyết trình.

Slide Area trong Powerpoint 2010

Đây là khu vực mà các slide được tạo ra và chỉnh sửa. Bạn có thể thêm, chỉnh sửa và xóa văn bản, hình ảnh, Shade hay đa phương tiện trong khu vực này.

  • Reading View: Dạng này giống như một quá trình slide show, giúp bạn thay đổi các cửa sổ. Tuy nhiên, cũng giống như dạng 2, bạn không thể chỉnh sửa bất kỳ cái gì và khi nhấn chuột, nó sẽ đưa bạn đến với slide tiếp theo.

Notes Section trong Powerpoint 2010

Khu vực này cho phép bạn thêm các ghi chú vào bản thuyết trình của mình. Những ghi chú này sẽ không được hiển thị trong suốt quá trình thuyết trình( hay trình chiếu), những ghi chú này là sự tham khảo, gợi ý nhanh cho người thuyết trình.

Quick Access Toolbar trong Powerpoint 2010

Nó đặt ngay dưới Ribbon. Thanh công cụ này chứa các nhóm lệnh mà bạn thường sử dụng, giúp bạn tiện lợi hơn khi làm bài thuyết trình. Bạn có thể thiết kế thanh công cụ này phù hợp với yêu cầu của bạn.

Slide Tab trong Powerpoint 2010

Khu vực này chỉ có trong dạng hiển thị Normal. Nó sắp xếp, hiển thị các slide ở dạng liên tiếp nhau. Bạn có thể thêm, xóa và sắp xếp lại các slide trong khu vực này.

 

Check Also

powerpoint-chuyen-nghiep-1

Nhập văn bản vào hộp trong Powerpoint 2010 – Bài 6

Số người xem bài viết 20 Powerpoint 2010, cho phép bạn nhập văn bản vào …