Home / Tin THCS / Tin 6 / Định dạng đoạn văn bản trong Word 2013 – 2010

Định dạng đoạn văn bản trong Word 2013 – 2010

Định dạng đoạn văn bản trong Word 2013 – 2010

Bước 1:  Home – Paragraphkích chọn vào mũi tên :

Định dạng đoạn văn bản 1

Bước 2: Hộp thoại Paragrap xuất hiện:

– Mục General:

+ Alignment: Căn lề đoạn văn bản: Left, Right…

+ Outline level: cấp độ của đoạn văn ví dụ chọn Body Text xác định đoạn văn là thân bài, hoặc bạn lựa chọn khác như các heading.

Định dạng đoạn văn bản 2

– Mục Indentation.

+ Left, Right: Xác định khoảng cách đoạn văn đến lề trái và lề phải

+ Special: Xác định kiểu thụt đầu dòng của đoạn văn ví dụ chọn First line là thụt đầu dòng ở dòng thứ nhất của đoạn văn.

+ By: Khoảng cách thụt đầu dòng ví dụ ở đây chọn 0.5 point.

Định dạng đoạn văn bản 3

– Mục Spacing: Định dạng khoảng cách giữa các dòng.

+ Before: Khoảng cách giữa dòng đầu tiên của đoạn với đoạn liền trên.

+ After: Khoảng cách giữa dòng cuối cùng của đoạn với đoạn liền dưới.

+ Line Spacing: Khoảng cách giữa các dòng trong cùng 1 đoạn văn:

Line Spacing = Single: là khoảng cách dòng đơn vị.

Line Spacing = 1,5 Line: Gấp 1,5 lần dòng đơn vị.

Line Spacing = Multiple: khoảng cách gấp n lần dòng đơn vị với n là giá trị trong mục At.

+ At: Giá trị số chỉ khoảng cách giữa các dòng trong cùng 1 đoạn văn bản

Định dạng đoạn văn bản 4

Cuối cùng kích chọn OK để hoàn tất quá trình định dạng đoạn văn bản.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về định dạng đoạn văn bản trong Word.

 

Check Also

sach so tin 6

Bài thực hành Tin 6

Số người xem bài viết 366 Hướng dẫn : Hướng dẫn cài Proshow Producer 9 …

Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác