Home / Giáo án / Giáo án cấp 2 / Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

cttthe - gdpt moi

http://megaurl.in/TDs8jR9

Check Also

bo giao an Tin

Giáo án Tin học 6 mới 2019 – 2020

Số người xem bài viết 1,528 BỘ GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 MỚI Thế …