[HK2] – Chủ đề D – BÀI 2. SỰ AN TOÀN VÀ HỢP PHÁP KHI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 Bài 2Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 6.

2.Văn bản sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

 

 

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Ôn tập Tin 6

Số người xem bài viết 869 Ôn tập Tin 6