[HK2] [Tin7] – Chủ đề 6 – Định dạng trang tính

Định dạng trang tính định dạng lại trang in gồm những thao tác chỉnh lại hướng của trang tính, thiết lập lề trang in, kích thước của lề.

Check Also

sach so tin 7

Chủ đề 5 – Thao tác với trang tính

Số người xem bài viết 627 Chủ đề 5 – Thao tác với trang tính