[HK2] [Tin7] – Chủ đề 7 – Sắp xếp và Lọc dữ liệu

Sắp xếp và lọc dữ dữ liệu bằng Excel là cách giúp chúng ta quản ý dữ liệu tốt hơn và tránh những sai sót.

Check Also

sach so tin 7

Chủ đề 5 – Thao tác với trang tính

Số người xem bài viết 627 Chủ đề 5 – Thao tác với trang tính