Hướng dẫn cách tính điểm trung bình và xếp loại trong excel

Đối với những ai là giáo viên việc tính điểm trung bình và xếp loại trong excel là việc thường xuyên bạn phải làm, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách làm và thực hiện đúng. thế giới tin học  hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính điểm trung bình và xếp loại học sinh trong excel

1.Hướng dẫn cách tính điểm trung bình

cach-tinh-diem-trung-binh-va-xep-loai-trong-excel-1

Tính điểm trung bình không có hệ số

Cách 1: Dùng toán tử để tính trung bình

Công thức: =(D3+E3+F3)/3

cach-tinh-diem-trung-binh-va-xep-loai-trong-excel-2

Lưu ý: Cách này là cách đơn giản nhất tuy nhiên chỉ áp dụng cho trường hợp bảng tính của chúng ta ít dữ liệu, đối với bảng tính nhiều dữ liệu việc dùng cách này là bất khả thi

Cách 2: Dùng hàm AVERAGE tính trung bình

Công thức: =AVERAGE(D3:F3)

Ghi chú: Khi bạn dùng hàm bạn có thể tính toán điểm trung bình nhanh, chuẩn dù bảng tính của bạn có dài đến mấy.

Tính điểm trung bình có hệ số

Thông thường khi bạn phải sắp xếp điểm thi ví dụ điểm thi vào cấp 3 chẳng hạn thì thông thường điểm “Tiếng Anh” sẽ có hệ số 2 vậy bạn phải tính như thế nào. Vẫn tiếp tục ví dụ trên mình sẽ hướng dẫn bạn tiếp nhé

Công thức: =(D3+E3+F3*2)/4

Như vậy ta đã tính được điểm trung bình khi có cả hệ số

2.Hướng dẫn xếp loại học sinh trong excel

+ Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8.0 là loại giỏi

+ Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 6,5 và nhỏ hơn 8.0 là loại khá

+ Điểm trung bình dưới 6,5 là loại Trung Bình

+ VD : =IF(G3>=5.0,”Đậu”, “Rớt”)

Chúng ta sẽ có công thức kết hợp hàm IFAND như sau

=IF(G3>=8,”Giỏi”,IF(AND(G3<8,G3>=6.5),”Khá”,IF(G3<6.5,”Trung Bình”)))

Có nghĩa là:

IF(G3>=8,”Giỏi”: Nếu điểm trung bình lớn lơn hoặc bằng 8 thì sếp loại học sinh là giỏi

IF(AND(G3<8,G3>=6.5),”Khá”: Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 8 lớn hơn hoặc bằng 6.5 sẽ xếp loại học sinh khá

Check Also

sach so tin 7

[HK2] [Tin7] – Chủ đề 7 – Sắp xếp và Lọc dữ liệu

Số người xem bài viết 402 Sắp xếp và Lọc dữ liệu A – Z …