Home / Giáo án / Giáo án cấp 2 / Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Geogebra là phần mềm hình học động miển phí và có mặt trong chương trình học của học sinh cấp 2. Geogebra không chỉ là một chương trình động bình thường mà còn là một phần mềm hình học động, đại số động và tính toán động. Phần mềm là chương trình đầu tiên trên thế giới hướng tới mục tiêu của giáo dục hiện đại.

Sau khi nhấn đúp vào file cài đặt vẻ hình học thì xuất hiện hộp thoai chọn ngôn ngữ ,chọn tiếng anh xong nhấn  ok

 

 

 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Tiếp theo bạn nhấn next

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Chọn như hình và nhấn next

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Nhấn next

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học  Nhấn next ở các hộp thoại tiếp theo, cho đến khi tới hộp thoại này thì nhấn install

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Chờ chương trình cài đặt tron vài phút

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Cài đặt xong thì nhấn next

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Cuối cùng là nhấn done

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Sau khi  cài đặt và đây là màn hình sau khi cài đặt hoàn thành

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Lưu ý: Muốn cài được phần mềm này thì máy phải có java.

http://123link.pro/KsTm

 

Call Now Button