Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Teamviewer

Số người xem bài viết 144 Đợi phần mềm load một chút sau đó màn hình Teamviewer xuất hiện và bạn có thể sử dụng ngay https://www.teamviewer.com/en/?pid=google.tv.teamviewer_exact.s.int&gclid=Cj0KCQjwh6XmBRDRARIsAKNInDFJk2HOAH-SbPR5r6F9zNg9FpV_BLf6uogM9WnB_gJTfsp946IjzJgaAnxNEALw_wcB Hướng dẫn sử dụng Teamviewer Khi bạn mở Teamviewer lên, bạn sẽ thấy phần Your ID và Password. Đây là thông tin dùng để 2 máy tính ở xa … Continue reading Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Teamviewer