Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Teamviewer

Đợi phần mềm load một chút sau đó màn hình Teamviewer xuất hiện và bạn có thể sử dụng ngay https://www.123link.biz/p9ccJW https://drive.google.com/file/d/1k1lFWJ3fUSgDN7jBjx529wRp4xjdycP2/view Hướng dẫn sử dụng Teamviewer Khi bạn mở Teamviewer lên, bạn sẽ thấy phần Your ID và Password. Đây là thông tin dùng để 2 máy tính ở xa kết nối với nhau. Nếu … Continue reading Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Teamviewer