Home / Phần mềm thông dụng / Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VMware 10.0.2 full

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VMware 10.0.2 full

Phần mềm VMware  hoạt động bằng cách cho phép nhiều hệ điều hành và các ứng dụng chạy đồng thời trên một máy vật lý. Các hệ điều hành và ứng dụng này được cách li gần như hoàn toàn trong các máy ảo bảo mật cùng tồn tại trên một phần cứng duy nhất. Theo nghiên cứu gần đây nhất thì có loại virus đã vó thể lây nhiễm từ máy ảo và máy thật nhưng đây vẫn là phần mềm tốt nhất để các bạn muốn thử nghiệm 1 loại virus hay troijan nào đó.

Lớp máy ảo Vmware ấn định tài nguyên hệ thống phần cứng cho tài nguyên hệ thống của từng máy ảo, nhờ đó các máy ảo sẽ sử dụng CPU, RAM, các ổ đĩa, các thiết bị nhập/xuất riêng biệt. Chúng ta có thể thay đổi được thông số của các thành phần này.

VMware vừa công bố bản mới nhất là Vmware 10.0.2 cho phép ảo hóa với windows 8.1 . VMware 10.0.2 hỗ trợ lên đến 16CPU, 8TB ổ cứng ảo và 64GB RAM ảo, hỗ trợ  cả ổ cứng SSD. Và điểm mới rất hay của phiên bản này cho phép chúng ta giả lập 1 tablet (máy tính bảng) với đẩy đủ các cảm biến như la bàn, cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển

Tải từ link dưới về máy tính. Ở màn hình Welcome click Next.

https://drive.google.com/file/d/1hxwVe_OAf_qB0yuQZUw9kU9sV7AkxO95/view?usp=sharing

Trên màn hình “license Agreement” tick chọn “I accept the terms in the license agreement”. Sau đó click Next

Click chọn Typical để chọn kiểu cài đặt Vmware mặc định, các bạn có thể chọn Custom để tùy chính thêm trong quá trình cài đặt.

Cài đặt và sử dụng phần mềm vmware.Để folder chứa file cài mặc định hoặc có thể chọn cài nơi khác. Sau đó click Next
Cài đặt sử dụng phần mềm vmware.Nếu cần phần mềm tự kiểm tra và cài đặt phiên mới thì tick chọn Check for product updates on startup sau đoc lick Next để tiếp tục.

Cài đặt sử dụng phần mềm vmware.Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần HELP của vmware thì tick chọn Help improve Vmware Worktation.
Cài đặt hướng dẫn sử dụng phần mềm vmware Click Next ở màn hình tiếp theo.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm vmware Click continue , quá trình cài đặt bắt đầu.
Cài đặt và sử dụng phần mềm vmware Copy key phần mềm vmware ở trên sau đó click Enter.
Cài đặt sử dụng phần mềm vmware Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt.
Cài đặt và sử dụng phần mềm vmware Giao diện của phần mềm vmware.
Cài đặt và sử dụng phần mềm vmware.Để cấu hình phầm mềm Vmware click chuột phải vào tên máy chọn Setting
Cài đặt và sử dụng phần mềm vmware.Trong phần Seting này, ta có thể thay đổi lại cấu hình cho máy ảo (phần cứng) ví dụ như RAM

Cấu hình 4 chế độ card mạng khác nhau :

1. Chế độ Bridged: Với chế độ card mạng này, máy ảo sẽ nằm cùng giải mạng với mạng LAN bên ngoài (cùng máy thật). Nếu để nhận IP động thì máy ảo sẽ được DHCP trên modem cấp 1 địa chỉ IP giống như máy thật. Lúc này máy ảo và máy thật có thể giao tiếp được với nhau, có thể share tài liệu bình thường. Máy ảo cũng có thể kết nối được Internet.

2. Chế độ NAT: Khi chọn chế độ này trên phần mềm vmware sẽ tạo ra một modem ảo, modem này sẽ cấp IP cho máy ảo. Máy ảo và máy thật lúc này không cùng giải mạng với nhau nhưng máy ảo vẫn có thể kết nối được Internet. 

3. Chế độ Host-only: Máy ảo được cấp IP cùng giải mạng với máy thật, có thể liên lạc được với máy thật và share data cho nhau. Nhưng với chế độ Host-only máy ảo không kết nối internet được.

4. Chế độ Custom: Ở Vmware 9 có 9 VNnet nhưng Vmware 10 có tới 19 VMnet. Cần chú ý, với chế độ Vmnet 1 là tương đương chế độ Host-only, chế độ vmnet 8 tương đương chế độ Nat. Với mỗi Vmnet để giống nhau giữa các máy ảo, thiết lập IP cùng mạng thì có thể sử dụng như 1 mạng LAN. Như vậy, chúng ta có thể tạo ra được 17 mạng LAN ảo trên hệ thống Vmware. Đây là chế độ cần lưu ý.

Chú ý: Chúng ta có thể thay đổi giải IP ở chế độ NAT và host Only bằng cách vào Edit – > Virtual Network Editor sau đó thay đổi các thông số.

 

1.VMware 10
http://megaurl.in/5CEZLq4l

Serial key vmware 10.0.2

1Z0G9-67285-FZG78-ZL3Q2-234JG

4C4EK-89KDL-5ZFP9-1LA5P-2A0J0

HY086-4T01N-CZ3U0-CV0QM-13DNU

5U4GA-DQ09H-EZK48-YTAQP-83K79

NU4FQ-DFH40-0ZA01-8A37K-32RKL

HF0DA-FF086-VZ739-AA87H-236M4

HF0A8-FMJ1P-1Z1U1-LK1N2-9AGKJ

5A477-D3284-3ZUF0-2K154-23R0P

MY47Y-2MK1M-6ZQC0-7J05M-8A60D

5V6K2-29243-HZDV0-VVA76-93A2R

NA28T-DR114-AZ9Z8-R1250-93U27

MF4JG-4H3DK-NZ3L0-KHCNM-8AMNP

NA6F3-2HKEM-6ZDF8-Q18N6-33DNN

1Y2FZ-AHJ5H-6ZU09-DKA5M-82RQ7

5U6KQ-6M240-LZMW1-U13N2-AAX7X

HA4FW-8G052-DZ8Q0-U295P-83KLV

5F4PK-42181-9ZXP9-T31Q6-1CVKM

JY468-44L9M-DZ479-3UA72-CAKHR

4F6Z5-80H42-FZ889-L007M-ACJJN

5F6E9-DHL4J-HZ640-KLA70-8C0NN

2.VMware 11
https://drive.google.com/file/d/1TEVeblWaoz9fZxdBOjecic2nRe_cJ4_c/view?usp=sharing

Serial key vmware 11

VU1N2-6DE5N-M8DLQ-AEMEV-XA2Z4
CV512-FAW91-085NP-DMXQX-QLHAF
AA7DU-APW15-H848Q-P5ZGZ-PCRC2
UV3NR-AMZ17-08EZP-9YQQE-MZAY8
GC75U-21E50-M8D5Q-K6YQX-W28V8

3.VMware 12
https://drive.google.com/file/d/1_bJJOsMncIrjuy10VP-g4iWdkmkxXcdy/view?usp=sharing
4.VMware14
https://drive.google.com/drive/folders/0B8-0VqpTa9ZzOWJaZWRlQWc2Mms

Serial key vmware 14

YZ35U4PED5M881Z87WEVNY2XA
FC382DFDDL4801QKNYNTYVAR6
GA18KDRXE3488TZJ4ZNXPZAXA
FF5902DX83M81LZXDM7EMKUT4
AF70KDNWEQH8DPYOXN7XMCAUA
YF5XA62G0P48EDPU4WEGYPKZF
UF7126RF82H8EYQ07Q7TW7HR0
ZV3JKAHD5JH80TQPFM5GN3KAD
AA782D6Z9N4858YD5Y79XURA0
AZ1XK46X864801ZZPZETQKH92
YA1122LZ560812P5NQGEWAUZA

Hướng dẫn cài máy áo trên Win 10 :  https://drive.google.com/file/d/1OWDlcX_jdM6v2nX7JyRR3Hfkop2gxO37/view?usp=sharing

Check Also

Phần mềm chuyển đổi video Any Video Converter 6.3 full

Phần mềm Any Video Converter 6.3 full là một phần mềm chuyển đổi video với …

Call Now Button